Ромны. Romny. Ромни. інфо

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Як оформити звернення
Вісті Роменщини
П'ятниця, 26 лютого 2010, 10:54      Ромни, Сумська область

Громадяни України мають право звернутися до орга­нів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-еконо­міч­них, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

У зверненні мають бути за­значені прізвище, ім'я, по батько­ві, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 

Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів з дня його надходження. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

 

Письмове звернення без за­значення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

 

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця з дня їх надхо­дження, а ті, що не потребують додаткового вивчення, - невід­кладно, але не пізніше п'ятнадця­ти днів з дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

 

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

 

За 2009 рік до Роменської міжрайонної прокуратури на­дійшло 634 письмових звернення, із яких вирішено 521, 89 направлено в інші відомства. Протягом вказаного періоду на особистому прийомі в прокуратурі прийнято 343 громадянина, з них особисто міжрайонним прокурором - 114 осіб.

 

Світлана ДУМАЛ, 

помічник прокурора,

юрист І класу.

 
Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

42
42