Ромны. Romny. Ромни. інфо

Ромни.інфо Вісті Роменщини ТМ «Ромни-кондитер» – квітка смаку
ТМ «Ромни-кондитер» – квітка смаку
Вісті Роменщини
Неділя, 20 лютого 2011, 22:04      Ромни, Сумська область

Соціально спрямована полі­тика керівництва сп­ри­яє поліп­шенню якості життя не тільки персоналу очолюваного підпри­ємства, але й спо­живачів, сус­пільства в цілому. Саме за таким принципом працює ТОВ „Роменський завод прод­това­рів”.

У далекому 1998 році на базі збанкрутілих від безладу в державі підприємств було засноване нове товариство. Початок був важким: зруй­новані економічні схеми соціалістичного суспільства, ще незрозумілі ринкові від­носини.., але люди хотіли працю­вати і вірили в успіх. Завдяки на­полегливій роботі вже менше ніж через рік роменські пряники почали продавати за межами Сум­ської області, а хлі­бо­булочний цех запрацював у дві повноцінні зміни. Люди своєчасно отримували зарплатню, що було рід­кістю на той депресивний час. Відтоді й по сьогодні кожен член трудового колективу впевнений у завтраш­ньому дні, в тому, що його праця буде оплачена достойно і своєчасно, що його дитина зможе відпочити у літньому таборі, що в разі критичної ситуації він отримає матеріальну допомогу та підтримку підприємства. Так, у 2010 році в оздоров­чих таборах відпочивало більше 70 дітей (використано коштів майже 100 тис. грн.). Така ж сума витрачена на оздоровлення працівників. Більше 150 тис. грн. надано матеріальної допомоги членам проф­спілки.

Враховуючи, що вся заробітна плата понад тисячі працівникам виплачується офіційно, лише за минулий рік підприємство перерахувало у Пенсійний фонд близь­ко 6,5 млн. грн., у фонди соціального страхування –  500 тис. грн., зайнятості населення – 400 тис. грн.

ТОВ „Роменський завод прод­­то­варів” під торговою маркою „Ромни-кондитер” за підсумками 2010 року став лідером в Україні з виробництва пряників і зефіру. Без­у­мовно, ринок збуту такої кількості продукції вже не об­ме­жується Сумською обла­стю, де працюють офі­ційний дистри­б’ютор „Ромни-ОПТ” та мережа магазинів „Міні­маркет”. Тісними для ро­менських солодощів є й кор­дони України: підпри­ємство освоює ринки Росії, Мол­дови, Естонії, Грузії, Азер­байджану і навіть Ні­меч­чини та Ізраїлю.

Але не тільки кількістю можуть пиша­тися роменські кондитери. Якість про­дукції підтверд­жена десятками нагород, дип­ломів та серти­фікатів. Ос­тан­ніх три ро­ки підпри­ємство є переможцем на регіона­льно­му етапі Все­ук­ра­їн­­сь­кого конкурсу „ТОП-100 кращих товарів Ук­ра­їни”. Вагомим і визна­ним у світі є міжнародний серти­фікат на систему уп­рав­ління якістю виробництва ISO 9001-2009, відповідність якому підпри­ємство під­твердило у сер­п­ні минулого року.

Саме з модернізації та вдосконалення виробництва розпочався і успішно про­довжується розвиток ТОВ „Роменський завод прод­товарів”. Своє місце в прайсі підприєм­ства зай­мають хлібо­булочні та біс­квітно-кремові вироби, пря­ники традиційні та з на­чинкою, сушки, сухарі, печиво. і вся ця продукція випускається на території колишнього хлібокомбінату. Для виготовлення солодощів був побудований новий надсучасний цех, мож­ли­вості яко­го на сьогодні є уні­кальними. Асортимент зефіру налічує понад 20 найменувань. Крім того, тут виготов­ляються мармелад і глазуровані цукерки. Тепер беззаперечно можна стверджувати: ТМ „Ромни-кон­дитер” – справжня квітка смаку Ромен­щини!

Загалом історія підприємства схожа на казку, в якій Попелюшка завдяки своїй праці і доброму ставленню до оточу­ючих перетворилася на принцесу. Так, збанкрутілі, напівзруйновані підприєм­ства, об’єднавшись та згуртувавши навколо себе працьовитих, відданих людей, змогли не тільки вижити, а й зайняти лідируючі позиції.

„Роменський завод продтоварів” не збирається зупи­нятися на досягнутому. Вже сьогодні розробляються плани щодо вдосконалення роботи з обслуговування населення (за програмами „Гарячий хліб”, „Доступний хліб”), надання можливості інди­відуального замовлення до будь-яких свят бісквітно-кремової продукції, розширення ви­роб­ництва борошняних кондитерських виробів. Все це, безумовно, позитивно вплине не тільки на добробут працівників заводу, а й мешканців міста, області.

Підтвердженням ділової репутації підприємства є його стій­кість, стабільність. І більш ніж десятилітній досвід стабільної роботи ТОВ „Роменський завод прод­то­варів” став запорукою визнання цього успішного підприємства в суспільстві.

Анна БОЛОТНА
 

Додати коментар

Увага! Якщо Ви не зареєстрований користувач, то можуть виникнути проблеми з коментуванням, пов'язані з тим, що ім'я, під яким Ви хочете залишити коментар, вже належить зареєстрованому користувачеві. Будь ласка, зареєструйтесь або виберіть більш унікальне ім'я.

Захисний код
Оновити

 

Вісті Роменщини
Тандем прес

Погода. Ромни

Календар

Випадкове фото

Масляня
Масляня

Вхід на Ромни. інфоОголошення